AD Group Srdcem
Všechny reference

Kaufland – Výměny Chlazení

  • Lokalita: Valašské Meziříčí, Žatec, Znojmo, Brno-Židenice
  • Investor: Kaufland Česká republika v.o.s.
  • Termín dokončení: 2023

Investorovi pomáháme v přechodu k šetrnějšímu provozu technologie chlazení. Jako generální dodavatel zajišťujeme elektroinstalační a stavební práce.

Na obchodních domech dochází k celkové výměně jednotek chlazení a chladících nábytků na prodejní ploše, včetně pultů lahůdek a prvků v chladících a mrazících boxech. Jedná se o postupnou výměnu, kdy musí být v chodu paralelně nová a stará technologie. Pro zajištění provozu a prostoru pro instalaci nové jednotky dochází k demontáži dieselagregátů, přepojení na externí záložní zdroje. Po přestavbě a demontáži staré jednotky se původní dieselagregát opětovně instaluje na nové uvolněné místo. Součástí této výměny bývá úprava přípojných bodů odpadů pro odtoky kondenzátů, stavební úpravy a opravy střešních konstrukcí a vnitřních příček. Provoz obchodního domu v průběhu této přestavby není omezen.

Realizace:

KFL Valašské Meziříčí – realizováno v souběhu s větší přestavbou

KFL Žatec, ul. Kadaňská – samostatně provedeno

KFL Znojmo, ul. Jarošova – součástí realizace bylo i zajištění zpětného využití odpadního tepla na vytápění

KFL Židenice, ul. Bubeníčkova – realizováno v souběhu s menší přestavbou. Pro strojovnu chlazení byla postavena nová technologická místnost. Součástí bylo i zajištění zpětného využití odpadního tepla pro vytápění.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě